หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 

ที่ทำการ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล
แดนชุมพล
นางศิริวรรณ สัตรยประกอบ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล
นายวีระศักดิ์ เพ็ชรหาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล
''เศรษฐกิจดี ชุมชนน่าอยู่
พัฒนาการเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี''

วิสัยทัศน์ อบต.แดนชุมพล
การปั้นผลิตภัณฑ์จากผงฝุ่นไม้

ผลิตภัณฑ์
ที่สร้างรายได้
แก่ประชาชน
ในตำบล
อบต.แดนชุมพล
อ.สอง จ.แพร่ 54120
1
2
3
 
 
 
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562  
 

ประชาสัมพันธ์ กำหนด จ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ในวันจันทร์ ที่ 1  กรกฎาคม 2562
หมู่ที่ 1 บ้านแดนชุมพล เวลา 13.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านแดนชุมพล    
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2 บ้านโทกค่า เวลา 13.00 น. ณ อาคาร SML บ้านโทกค่า
หมู่ที่ 3 บ้านป่าแดงใต้ เวลา 13.40 น. ณ สวนสาธารณะ บ้านป่าแดงใต้
หมู่ที่ 4 บ้านแดนชุมพล เวลา 13.00 น. ณ อาคาร อปพร. อบต.แดนชุมพล
หมายเหตุ
ผู้ที่ไม่สามารถมารับเงินได้และมอบหมายให้ผู้อื่นมารับเงินแทน ให้ปฏิบัติดังนี้
1)ให้กรอกข้อมูลและเซ็นต์ชื่อในเอกสารใบมอบฉันทะทั้งผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
2)นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเขียนชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ มาแนบใบมอบฉันทะ ด้วย
3)ขอรับเงิน ณ สถานที่นัดหมายของหมู่บ้านของตนเอง

ขอขอบพระคุณ
งานพัฒนาชุมชน
สำนักงานปลัด อบต.แดนชุมพล

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 มิ.ย. 2562 เวลา 12.48 น. โดย คุณ สุภาวดี ธรรมใจ

ผู้เข้าชม 55 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-746-3210
องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล อ.สอง จ.แพร่ ๕๔๑๒๐โทรศัพท์ : ๐๕๔-๖๓๔๑๒๙
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล
จำนวนผู้เข้าชม 2,604,672 เริ่มนับ 26 ก.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10