หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด กองคลัง และกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน อบรมการทำหมูฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2565 ]จ้างวางท่อระบายน้ำปากทาง ซอย 4 บ้านแดนชุมพล หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแดนชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโดยการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโดยการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโดยการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5