หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแดนชุมพล หมู่ที่ 1 จำนวน 3 จุด มีปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 2,960 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีคัดเลือก [ 15 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแดนชุมพล หมู่ที่ 1 จำนวน 3 จุด มีปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 2,960 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่ [ 30 ส.ค. 2564 ]จ้างปรับถมที่สาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้านป่าแดงใต้ และปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านแดนชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลแดนชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโทกค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด หมู่ที่ ๔ บ้านแดนชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมบำรุงรักษารถส่วนกลาง รถปิคอัพฟอร์ด กู้ชีพ (ฉุกเฉิน) หมายเลขทะเบียน บธ 6035 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2564 ]

  (1)