หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างขยายลานคอนกรีตสาธารณะบริเวณห้วยจำฮั่ง (ต่อของเดิม) หมู่ที่ 1 บ้านแดนชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านโทกค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2564 ]ซื้อประกันภัยรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2564 ]ซื้อประกันภัยรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) โดยวิธีคัดเลือก [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแดนชุมพล หมู่ที่ 1 จำนวน 3 จุด มีปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 2,960 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีคัดเลือก [ 15 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3